Predstavitev

Sindikat bančništva Slovenije (v nadaljevanju SBS) je zveza sindikatov delavcev, zaposlenih pri bankah, Banki Slovenije, zavarovalnicah, hranilnicah, hranilno-kreditnih službah in drugih finančnih organizacijah.

SBS je bil ustanovljen 25. 4. 1990, le 8 mesecev pred osamosvojitvijo.

SBS je reprezentativen sindikat v panogi bančništva v Republiki Sloveniji, kar mu daje legitimnost dogovarjati se in sklepati panožno kolektivno pogodbo.