Statut SBS

Sindikat bančništva Slovenije je zveza sindikatov delavcev, zaposlenih pri bankah, Banki Slovenije, zavarovalnicah, hranilnicah, hranilno-kreditnih službah, leasing podjetjih in drugih finančnih organizacijah. Zaposleni v navedenih pravnih osebah se v sindikat združujejo prostovoljno in z namenom, da na organiziran način izražajo in uresničujejo svoje interese ter uveljavljajo in varujejo svoj socialno - ekonomski in delovno pravni položaj ter sindikalne pravice. Sindikat deluje na podlagi statuta in programa dela.

Ugodnosti pri naših partnerjih