Organi

 

REPUBLIŠKI ODBOR SBS:

 • Silva Strel, predsednica RO SBS, Gorenjska banka d.d.
 • Dr. Marko Kirn, namestnik predsednice RO SBS, SID banka d.d.
 • Ksenija Kolar, UniCredit banka Slovenija d.d.
 • Janko Koletnik, NKBM d.d. (Sindikat delavcev Poštne banke Slovenije d.d.)
 • Aleksander Hrašovec, NKBM d.d. (Sindikat delavcev Banke Celje)
 • Goran Krušič, SKB d.d.
 • Urška Španić Košir, Intesa Sanpaolo banka d.d.
 • Jadranko Školnik, NKBM d.d. (Sindikat delavcev KBS banke)
 • Vlado Heric, NKBM d.d. (Sindikat delavcev Abanke)
 • Boštjan Bobič, NKBM d.d. Področje Nova Gorica
 • Valerija Barber, NKBM d.d.
 • Dr. Matevž Zgaga, Deželna banka Slovenije d.d.

NADZORNI ODBOR SBS:

 • Jadranka Zadnikar, predsednica NO, SKB banka d.d.
 • Nadja Pintarič, Abanka d.d., Ljubljana