Zakaj postati član SBS?

Tudi zaposleni v bančništvu potrebujemo organizacijo, ki bo zaščitila naš socialno-ekonomski in delovno-pravni položaj. To svojim članom omogoča SBS.

Prednosti, ki jih imajo člani SBS:

  • večjo delovno-pravno zaščito, ki mu jo zagotavlja članstvo v SBS,
  • zagotovljeno zastopanje pooblaščenega sindikalnega odvetnika, v vseh delovno-pravnih sporih,
  • skladno s Pravilnikom o pravni pomoči, član SBS plača le sodno takso, stroške pooblaščenega sindikalnega odvetnika v delovno-pravnih sporih, plača SBS,
  • zastopanje v kolektivnih delovnih sporih - kadar delodajalec krši določeno pravico kolektiva ali skupine delavcev ali delovno pravnih predpisov oz. splošnih aktov: kršitve KPDb ali podjetniške kolektivne pogodbe, pravilnika o delovnem času, nepravilno izplačuje plače, dodatke k plači ali druge materialne pravice,
  • svetovanje članom SBS pri vseh delovno-pravnih vprašajih,
  • član SBS ima možnost, da je izvoljen v organe sindikata banke in organe SBS in neposredno sodeluje v procesih in oblikovanju sindikalne politike,
  • ·     član SBS lahko aktivno sodeluje na kulturnih, športnih in rekreativnih prireditvah v organizaciji sindikata banke ali SBS.