Kolektiva pogodba KPDb

SBS vse svoje člane obvešča, da je bila 29. 12. 2010, podpisana nova KPDb (v priponki) in se uporablja od 1. 1. 2011 dalje.

Dne 26. 1. 2022 je bila podpisana nova Tarifna priloga h KPDb (v priponki), ki velja začas od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023.

Ugodnosti pri naših partnerjih