Organi

 

REPUBLIŠKI ODBOR SBS:

 • Špela Lubej, UniCredit banka Slovenija d.d.
 • Silva Strel, predsednica RO SBS, Gorenjska banka d.d.
 • Janko Koletnik, NKBM d.d. (Sindikat delavcev Poštne banke Slovenije d.d.)
 • Aleksander Hrašovec, Abanka d.d. (Sindikat delvacev Banke Celje)
 • Jana Lagoja Marinšek, Sberbank banka d.d.
 • Goran Krušič, SKB d.d.
 • Nada Zavrtanik, Intesa Sanpaolo banka d.d.
 • Jadranko Školnik, NKBM d.d. (Sindikat delavcev KBS banke)
 • Vlado Herič, Abanka d.d.
 • Dr. Marko Kirn, namestnik predsednice RO SBS, SID banka d.d.
 • Boštjan Bobič, NKBM d.d. Področje Nova Gorica
 • NLB d.d. Področje Domžale
 • Valerija Klaneček, NKBM d.d.
 • Samo Cafnik, DUTB d.d.
 • Igor Stepančič, DBS d.d.

NADZORNI ODBOR SBS:

 • Jadranka Zadnikar, predsednica NO, SKB banka d.d.
 • Lilijana Selak, NKBM d.d.
 • Nadja Pintarič, Abanka d.d., Ljubljana